E-portal za INTEGRALNI REGISTAR BIOCIDNIH PROIZVODA I HEMIKALIJA

2019. godini počela je sa radom elektronska platforma za upis biocidnih proizvoda u privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea i za upis hemikalija u Registar hemikalija.

 

Cilj radionice je da praktičnim primerima polaznici savladaju kako da pristupe portalu (registracija kompanije), kako da što efikasnije unesu sve podatke za različite vrste biocidnih proizvoda i hemikalija, kako se vrši upload dokumenata, uloga savetnika za hemikalije.

Radionica je interaktivna i svakom polazniku obazbeđen je računar.

Naš predavač, dr sc Radmila Milutinović spec.farm, stručnjak sa dugogodišnjim radom u oblasti razvoja, proizvodnje i registracije biocidnih proizvoda i hemikalija, će Vam dati odgovore na pitanja koja su povezana sa novim načinom prijavljivanja biocidnih proizvoda i hemikalija.

 

Ukoliko ste zainteresovani za obuku obrazac za prijavu možete preuzeti na sledećem LINKU.

 

Popunjen Obrazac pošaljite na e-mail: info@savetnikzahemikalije.rs.


Za sva dodatna pitanja obratite se Radmili Milutinović na +381 64 812 11 31 ili Slobodanu Dunđerskom na + 381 64 812 11 02