OBNAVLJANJE UVERENJA O POLOŽENOM ISPITU ZA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE

EKOSAN Edukativni centar je počeo sa redovnim održavanjima ispita za obnavljanje uverenja o položenom ispitu za savetnike za hemikalije. Prema smernicama izdatim od strane Ministarstva, pismeni ispit traje 3 sata(180 minuta) i odvija se prema dostavljenom testu na dan održavanja ispita.

TERMINI ISPITA

Termini ispita u EKOSAN Edukativnom centru su sledeći:

Termin Vreme

28.12.2020.

10:00 - 13:00

Svi zainteresovani polaznici mogu se prijaviti popunjavanjem PRIJAVE ZA OBNOVU UVERENJA

Popunjenu prijavu sa skeniranim uverenjem o položenom ispitu za savetnika za

hemikalije pošaljite na mail: info@savetnikzahemikalije.rs

PRIPREMNA NASTAVA

U EKOSAN Edukativnom centru imate mogućnost pohađanja pripremne nastave za polaganje ispita, koja je prilagođena vašim zahtevima.

CENE

Cena polaganja ispita bez pripremne obuke je: 8.000 din

Ukoliko Vam je potrebna pripremna obuka tj. nastava iz određenih tematskih jedinica, cena obuke po jednom danu iznosi: 12.000 din za prvi dan obuke.

Svaki sledeći dan obuke iznosi: 10.000 din

Na sve cene se obračunava PDV u iznosu od 20%.

Za sve dodatne informacije slobodno kontaktirajte Radmilu Milutinović na +381 64 812 11 31 ili Slobodana Dunđerskog na + 381 64 812 11 02


NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA U VEZI SA ISPITOM ZA OBNAVLJANJE UVERENJA:

1.      Da li se konsultacije i pripremna nastava održavaju istog dana kada i ispit?

Ne, konsultacije i prpipremna nastava se održavaju različitog dana od datuma ispita. Uvek se organizuju u terminu pre ispita.

2.      Da li će biti pomeranja izabranog termina za polaganje ispita?

Nema mogućnosti pomeranja izabranog datuma za polaganje ispita. Svi navedeni datumi su fiksni i biće održani.

3.      Kog tipa je pripremna nastava? Da li se održavaju predavanja iz odabrane oblasti ili je dobijanje odgovora i detaljnog objašnjenja na unapred pripremljena pitanja?

Pripremna nastava je isključivo konsultativnog karaktera.

4.      Da li će se održati i redovna obuka do kraja godine?

Održaće se i redovna obuka za sticanje uverenja o položenom ispitu za savetnika za hemikalije do kraja godine.

5.       Da li je PDV uračunat ili su ove cene + pdv?

Na cenu obuke i dodatnog predavanja dodatno se računa PDV u iznosu od 20%.

6.       Da li se ispit za obnovu uverenja polaže usmeno ili pismeno?

Ispit se polaže pismeno.