OBNAVLJANJE UVERENJA O POLOŽENOM ISPITU ZA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE

EKOSAN Edukativni centar je počeo sa redovnim održavanjima ispita za obnavljanje uverenja o položenom ispitu za savetnike za hemikalije. Prema smernicama izdatim od strane Ministarstva, pismeni ispit traje 3 sata(180 minuta) i odvija se prema dostavljenom testu na dan održavanja ispita.

TERMINI ISPITA

Termini ispita u EKOSAN Edukativnom centru su sledeći:

Termin Vreme
15.12.2017.  10:00-13:00
26.01.2018. 10:00-13:00
23.02.2018.  10:00-13:00
16.03.2018. 10:00-13:00
13.04.2018. 10:00-13:00
18.05.2018. 10:00-13:00
15.06.2018. 10:00-13:00

Svi zainteresovani polaznici mogu se prijaviti popunjavanjem PRIJAVE ZA OBNOVU UVERENJA

Popunjenu prijavu sa skeniranim uverenjem o položenom ispitu za savetnika za hemikalije pošaljite na mail: info@savetnikzahemikalije.rs

Pripremna obuka

Ukoliko Vam je potrebna pripremna obuka za polaganje ispita, raspored predavanja, po oblastima, je sledeći:

Termin   Vreme   Pripremna obuka iz oblasti
09.12.2017.    08:30-10:00   Upravljanje hemikalijama u skladu sa REACH uredbom
09.12.2017.    10:15-12:15   Klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i reklamiranje hemikalija i određenog proizvoda u skladu sa novim propisima
09.12.2017.    12:45-15:00   Upravljanje biocidnim proizvodima

CENE

Cena polaganja ispita bez pripremne obuke je: 8.000 din

Ukoliko Vam je potrebna pripremna obuka tj. nastava iz određenih tematskih jedinica, cena obuke po jednom danu iznosi: 12.000 din za prvi dan obuke.

Svaki sledeći dan obuke iznosi: 10.000 din

Na sve cene se obračunava PDV u iznosu od 20%.

Za sve dodatne informacije slobodno kontaktirajte Margaretu Vasić (064 8121134)

Ispiti za obnovu uverenja za savetnike za hemiklije u EKOSAN Edukativnom centru održavaće se svakog meseca. 

Najčešće postavljana pitanja u vezi sa ispitom za obnavljanje uverenja:

1.      Da li se konsultacije i pripremna nastava održavaju istog dana kada i ispit?

Ne, konsultacije i prpipremna nastava se održavaju različitog dana od datuma ispita. Uvek se organizuju u terminu pre ispita.

2.      Da li će biti pomeranja izabranog termina za polaganje ispita?

Nema mogućnosti pomeranja izabranog datuma za polaganje ispita. Svi navedeni datumi su fiksni i biće održani.

3.      Kog tipa je pripremna nastava? Da li se održavaju predavanja iz odabrane oblasti ili je dobijanje odgovora i detaljnog objašnjenja na unapred pripremljena pitanja?

Pripremna nastava je isključivo konsultativnog karaktera.

4.      Da li će se održati i redovna obuka do kraja godine?

Održaće se i redovna obuka za sticanje uverenja o položenom ispitu za savetnika za hemikalije do kraja godine.

5.       Da li je PDV uračunat ili su ove cene + pdv?

Na cenu obuke i dodatnog predavanja dodatno se računa PDV u iznosu od 20%.

6.       Da li se ispit za obnovu uverenja polaže usmeno ili pismeno?

Ispit se polaže pismeno.