O Ekosanu

Preduzeće EKOSAN, osnovano je 1989. godine, kao prvo registrovano privatno preduzeće u bivšoj SFRJ iz oblasti sanitarne zaštite i proizvodnje ekoloških sredstava za ličnu zaštitu lјudi i materijalnih dobara od štetnih organizama. Tokom prethodnih 30 godina, pozicionirali smo se kao značajan partner mnogih preduzeća u Republici Srbiji i regionu. 

EKOSAN je organizovan u četiri organizacione celine koje su tesno povezane tako da se maksimalno koristi njihova sinergija. Organizacione celine su: 

  1. Proizvodnja
  2. DDD usluge
  3. Distribucija biocidnih i veterinarskih proizvoda
  4. Edukativni centar

EKOSAN je prvo privatno preduzeće, u bivšoj SFR Jugoslaviji osnovano 1989. godine, registrovano iz oblasti sanitarne zaštite i proizvodnje ekoloških sredstava

Danas je u okviru EKOSAN-a u stalnom radnom odnosu zaposleno preko 60 lјudi. Kvalifikacionu strukturu zaposlenih čine stručnjaci različitih profila:

  • lekari (epidemiolog, toksikolog, mikrobiolog)
  • doktor farmacije, magistar biologije, tehnolozi
  • inženjeri agronomije (smer zaštite bilјa)
  • doktori veterinarske medicine
  • sanitarni i veterinarski tehničari, VSS/SSS (hemijskog, tehnološkog, ekološkog i drugih smerova)
  • radnici sa položenim stručnim ispitima za prevoz i rukovanje opasnim i toksičnim materija (Sertifikat Instituta Vinča), itd.

Od strane renomirane Austrijske sertifikacione firme Quality Austria sertifikovani smo prema standardima ISO 9001, 14001 i OHSAS 18001

Quality Austria logo.

Svi operativivni izvršioci DDD usluga su obučeni na specijalizovanim kursevima na VMA, na institutu za epidemiologiju kao i u Zavodu za biocide i medicinsku ekologiju.