Kvalitet

politika.png

 

Misija „Eko-san-a“ d.o.o. i Zavod-a za DDD “EKO-SAN” je da, od štetnih uticaja bioloških agenasa štiti zdravlje ljudi, čuva materijalna dobra i unapređuje kvalitet životne i radne sredine.

Zaštitarsku ulogu „Eko-san“ d.o.o. i Zavod za DDD“EKO-SAN” sprovodi stalnim inovacijama u DDD uslugama i proizvodnjom biocida i sredstava opšte namene, zasnovanim na rezultatima sopstvenog istraživačkog tima i savremenim naučnim dostignućima uz stalno poboljšanje učinka zaštite zdravlja i bezbednosti na radu svih zaposlenih.

Vizija „Eko-san“ d.o.o. i Zavod za DDD “EKO-SAN” je da postanu vodeći inovator na prostorima Republike Srbije u oblasti zaštite životne sredine i stanovništva  od svih vrsta bioloških štetočina, bazirajući svoj razvoj na dobroj proizvođačkoj praksi u procesu proizvodnje biocida i savremenim naučnim saznanjima u oblasti DDD usluge i zaštite bilja. 

Vizija je da u narednih pet godina „Eko-san“ d.o.o. i Zavod za DDD “EKO-SAN” dostignu evropski nivo i trend vodećih evropskih proizvođača biocida, da ih isprati, prilagodi i uvede na naše tržište, na prostore zemalja bivše SRJ kao i zemlje Istočne Evrope (Bugarska, Albanija, Ukrajina, Rumunija, Belorusija). Da ih prema principima Međunarodnog zdravstvenog kodeksa primenjuje kroz DDD usluge, kao opšte i mere po epidemiološkim indikacijama; kontrolisanjem uticaja svojih aktivnosti, procesa i usluga na životnu sredinu i bezbednost ljudi u skladu sa svojom politikom, opštim i posebnim ciljevima.

 

pdf-download-dugme-ISO-9001.jpegpdf-download-dugme-ISO-14001.jpeg pdf-download-dugme-ISO-18001.jpegpdf-download-dugme-CEPA-EN-16636.jpeg

pdf-download-dugme-POLITIKA-KVALITETA.jpeg