Naš tim

Svi zaposleni svojim radom, znanjem, strukom i zalaganjem svakodnevno doprinose uspehu našeg preduzeća pa je teško izdvojiti samo nekolicinu. Predstavljamo vam zato samo deo članova našeg stručnog tima, bez kojih 28 godina uspešnog rada ne bi bilo moguće:

 • mr Zoran Dunđerski | generalni direktor
  magistar bioloških nauka, specijalizirao znanje iz ekologije glodara na stručnim institutima u Kanadi, nekadašnji predavač na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, dopisni stručni konsultant WHO (Svetske zdravstvene organizacije)
  e-mail: zoran.dundjerski@ekosan.co.rs 
 • dr Radmila Milutinović | direktorka istraživanja i razvoja
  doktor farmaceutskih nauka, član Farmaceutskog društva Srbije, Sekcije za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju, sertifikovani predavač za obuke za savetnike za hemikalije sa posebnom ekspertizom za biocidne proizvode
  e-mail: radmila.milutinovic@ekosan.co.rs
 • dr Nadežda Ivković | pomoćnik generalnog direktora za kvalitet 
  lekar specijalista epidemiologije; dugogodišnje iskustvo na poslovima implementacije i održavanja sistema upravljanja kvalitetom kako u privrednim subjektima tako i u zdravstvenim ustanovama; kao menadžer kvaliteta, dugo godina bila u bordu direktora ICN Galenika
  e-mail: nadezda.ivkovic@ekosan.co.rs 
 • dr Goran Milutinović | direktor sektora proizvodnje
  lekar specijalista medicine rada; sertifikovani stručnjak za bezbednost i zaštitu na radu
  e-mail: goran.milutinovic@ekosan.co.rs 
 • Svetozar Milošević | doktor veterinarske medicine
  dugogodišnji stručnjak na terenu, u praksi zaštite zdravlja životinja kao i na komercijalnim poslovima
  e-mail: svetozar.milosevic@ekosan.co.rs