Brodisan-BLUE-MM-25.jpeg

Brodisan BLUE MM 25

OPIS PROIZVODA:

BRODISAN BLUE MM 25 je rodenticid - gotov meki mamaк, spreman za upotrebu – na bazi aktivne antikoagulantne supstance – brodifakuma, koja je efikasna protiv kućnog miša (Mus musculus), sivog pacova (Rattus norvegicus) i crnog pacova (Rattus Rattus). Protiv miševa mamaк se može koristiti u zatvorenom prostoru (kuće, podrumi, garaže, spremišta), a protiv pacova mamaк se koristi u zatvorenom prostoru ili na otvorenom prostoru  oko objekata.

PRIMENA:

Mamaк se koristi u kutijama za mamke.

a)      Za pacove (Rattus norvegicus, Rattus rattus) na otvorenom prostoru (oko objekata) i u zatvorenom prostoru koristiti 100g do 200g (10-20 pojedinačnih kesica) u zavisnosti od infestacije. Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamkom, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.

b)       Za kućne miševe (Mus musculus) u zatvorenom prostoru koristiti 20g-40g mamka (2-4 pojedinačne kesice)u zavisnosti od infestacije. Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamkom, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.

Kutije s mamkom treba postaviti na površine koje nisu izložene poplavama i atmosferskim uslovima (na primer kiši, snegu itd.). Kutije s mamkom treba proveriti (za miševe – svaka 2 do 3 dana) (za pacove – 5 do 7 dana) od početka primene i bar jednom nedeljno nakon toga i pogledati je li mamak prihvaćen od strane glodara, jesu li kutije s mamkom netaknute. Kutije s mamkom napuniti prema potrebi. Mamke u kutijama treba zameniti mamkom koji nije oštećen vodom ili zagađen prljavštinom.

CILJANI ORGANIZMI:

kućni miš (Mus musculus.)pacov sivi i crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus)

AKTIVNA SUPSTANCA: 

- 0.0025% brodifakum (CAS br. 56073-10-0)

PAKOVANJE:

150 g

Proizvođač: