BRODISAN-K-1.jpeg

Brodisan K

OPIS PROIZVODA:

BRODISAN K sa je rodenticid za profesionalnu upotrebu, za suzbijanje glodara (pacova i miševa) u domaćinstvu, javnim objektima i industrijskim objektima,farmama, i na poljima.

BRODISAN K sa je rodenticid antikoagulant II generacije na bazi bromadiolona. Nakon konzumiranja mamaca, aktivna supstanca bromadiolon, sprečava koagulaciju krvi i uginuće glodara nastupa nakon 3 do 5 dana.

PRIMENA:

a) Za suzbijanje pacova pripremljeni mamac se stavlja u količini od 80 do 120 g direktno u glodarske rupe ili u kutije koje se postavljaju na mesta gde prolaze pacovi. Na površini od 250 do 300 m2 potrebno je postaviti oko 5 kutija.

b) Za suzbijanje miševa mamci se postavljaju u kutije na zaklonjena mesta, u količini od 20-25 g/kutiji. Rastojanje između postavljenih mamaca treba da bude od 3-5 m.

Zanavljanje konzumiranih mamaca se obavlja nakon 7-10 dana u zavisnosti od infestacije.

CILJANI ORGANIZMI:

Pacov sivi,crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus), kućni miš (Mus musculus.) 

AKTIVNA SUPSTANCA: 

- 0.005% bromadiolon (CAS br. 28772-56-7)

PAKOVANJE:

1 kg, 5 kg, 10 kg, 50 kg

Kategorija:
Proizvođač: