EKOCID-5-SA-MIRISOM-1.jpeg

EKOCID 5 sa mirisom

OPIS PROIZVODA:

EKOCID 5 sa mirisom je dezinficijens za profesionalnu i opštu upotrebu i koristi se za dezinfekciju površina, predmeta i opreme koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom za ljude ili životinje u domaćinstvima, javnim i industrijskim objektima.

PRIMENA:

EKOCID 5 sa mirisom je površinsko aktivni dezinficijens na bazi dimetilbenzil amonijum hlorida koji izaziva denaturaciju proteina u ćelijskom omotaču mikroorganizama.

U ambijetalnim uslovima (t=21⁰C) EKOCID 5 sa mirisom uništava sve vegetativne oblike ispitivanih sojeva mikroorganizama nakon 5 minuta. U istim uslovima EKOCID 5 sa mirisom uništava sve blastospore Candida albicans nakon 5 minuta.

EKOCID 5 sa mirisom se primenjuje tako da se tečnost razblaži sa određenom količinom vode u ambijentalnim uslovima (21°C). Rastvor se dobro izmeša i zatim se radnim rastvorom vrši dezinfekcija: potapanjem, pranjem ili prskanjem predmeta i površina. Prskanje predmeta i površina se vrši ručnom prskalicom, a pranje krpom. Pre dezinfekcije je potrebno detaljnije čišćenje i pranje površina koje se tretiraju.

Priprema radnog rastvora:

- Za dezinfekciju u domaćinstvu potrebno je pripremiti rastvor koji sadrži 1 deo EKOCID 5 sa mirisom i 20 delova vode.

- Za dezinfekciju u jako zaprljanim javnim objektima i bolnicama, koristi se radni rastvor koji sadrži 1 deo EKOCID 5 sa mirisom i 3 dela vode.

- Za dezinfekciju u industrijskim objektima koristi se radni rastvor koji sadrži 1 deo EKOCID 5 sa mirisom 5 i 8 delova vode.

Količina radnog rastvora zavisi od površine prostora koji se dezinfikuje.

Proizvod se primenjuje na suvim površinama, prema potrebi.

CILJANI ORGANIZMI:

Gram pozitivne i gram negativne bakterije(Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhimurium, Proteus hauseri), glivice (Candida albicans...), i pojedini tipovi virusa - virus influence 

AKTIVNA SUPSTANCA:

- 5 % Alkil (C12-18) dimetilbenzil amonijum hlorid (ADBAC (C12-18)                  (CAS br. 68391-01-5)

PAKOVANJE:

1 l, 5 l 

Kategorija:
Proizvođač: