EKOCID-ZA-POVRSINE-1.jpeg

EKOCID sprej za dezinfekciju površina

OPIS PROIZVODA:

EKOCID dezinficijens za površine je namenjen za profesionalnu i opštu upotrebu i koristi se za dezinfekciju površina, predmeta i opreme koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom za ljude ili životinje u domaćinstvima, javnim i industrijskim objektima.

PRIMENA:

EKOCID dezinficijens za površine je rastvor za direktnu primenu na površinama  u ambientalnim uslovima (21°C). Dezinfekcija se vrši: potapanjem, pranjem ili prskanjem predmeta i površina. Prskanje predmeta i površina se vrši ručnom prskalicom, a pranje krpom. Pre dezinfekcije je potrebno detaljnije čišćenje i pranje površina koje se tretiraju.

Potrebna doza prskanjem je 5 potiska (1 potisak = 1,0 g) za površinu od 1m2. Nakon tretmana ostaviti da se površina osuši.

Količina radnog rastvora zavisi od površine prostora koji se dezinfikuje.

Proizvod se primenjuje na suvim površinama, prema potrebi.

CILJANI ORGANIZMI:

Gram pozitivne i gram negativne bakterije(Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhimurium, Proteus hauseri), glivice (Candida albicans...), i pojedini tipovi virusa - virus influence 

U ambijetalnim uslovima (t=21C) EKOCID dezinficijens za površine uništava sve vegetativne oblike ispitivanih sojeva mikroorganizama nakon 1 minuta. U istim uslovima ovim biocidnim proizvodom uništavaju sve blastospore Candida albicans nakon 1 minuta.

AKTIVNA SUPSTANCA:

- 0,25 % Alkil (C12-18) dimetilbenzil amonijum hlorid (ADBAC (C12-18)           (CAS: 68391-01-5)

PAKOVANJE:

500 ml

Kategorija:
Proizvođač: