GAT

GAT Microencapsulation GmbH je agro-hemijska kompanija koja je specijalizovana za razvoj, registraciju i proizvodnju naprednih formulacija sredstava za zaštitu bilja kao i biocidnih proizvoda.

 

Kompaniju GAT Formulation GmbH je 1999. godine u Austriji osnovala grupa visoko specijalizovanih naučnika koja je želela da industriji ponudi znanje i ekspertizu iz oblasti istraživanja i razvoja kao i analitičkih usluga. Nakon nekoliko godina uspešnog razvoja i rasta GAT osniva svoju vrhunski opremljenu laboratoriju koja je registrovana po GLP standardu. 2004. godine GAT počinje sa proizvodnjom visoko-kvalitetnih sredstava za zaštiu bilja.

Formulacije koje su suština rada GAT-a su mikroinkapsulrane formulacije. .

GAT je do sada razvio nekoliko inovativnih i relativno jeftinih tehnologija za formulisanje sredstava za zaštitu bilja i biocidnih proizvoda.

EKOSAN u partnerskoj saradnji sa GAT-om na srpsko tržište donosi sledeće biocidne proizvode: