Fumigacija

Fumigacija je postupak uništavanja insekata (dezinsekcija) gasom, odnosno vrlo jakim otrovima (T+).

U svom dugogodišnjem iskustvu EKOSAN je vršio dezinsekcije u svim vrstama objekata:

 • silosi
 • mlinovi
 • podna skladišta
 • proizvodni pogoni u prehrambenoj industriji
 • barže
 • transportna sredstva (kamioni, šleperi, vagoni) 

 

Prednosti fumigacije su:

 • vrlo visoka delotvornost
 • delovanje na sve razvojne oblike insekata 
 • najbrži postupak uništavanja štetnih insekata i zaštite robe i predmeta
 • može se tretirati pakovana roba
 • nema oštećenja robe ili predmeta
 • nema ostataka fumiganta u robi

 Izdavanje međunardnih sertifikata za izvoznike

Pored fumigacije koju radi za potrebe domaćih pravnih i fizičkih lica, EKOSAN vrši i izdavanje međunarodnih sertifikata za izvoznike kako u Rusku Federaciju tako i u zemlje članice EU, SAD, Australiju...