Bolest kvrgave kože

Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije je proglasilo opštinu Medveđa za zaraženu opštinu a ceo Jablanički okrug za područje ugroženo od zarazne bolesti nodularni dermatitis (dermatitis nodosa) u narodu poznatije kao bolest kvrgave kože.

Bolest kvrgave kože je virusno oboljenje koje se ne može lečiti lekovima, već je prema preporuci Ministarstva poljoprivrede jedini vid zaštite - suzbijanje insekata koji su prenosioci ove veoma opasne i zarazne bolesti.

Ova godina je, nažalost, veoma pogodna za razvoj insekata koji su prenosioci bolesti nodularni dermatitis (bolest kvrgave kože) jer je do sada pala velika količina padavina, uz dovoljan broj toplih dana. Ovakvi klimatski uslovi (vlaga i visoka temperatura) su veoma povoljni za razvoj insekata.

Više podataka o ovoj veoma teškoj bolesti koja ima i veliki ekonomski efekat možete dobiti na internet stranici Ministarstva poljoprivrede - Uprava za veterinu.

Preporuka Ministarstva poljoprivrede je da se za borbu protiv bolesti kvrgave kože koriste različite vrste repelenata koji odbijaju insekte kao i insekticida koji insekte direktno uništavaju.

Preduzeće EKOSAN u skladu sa preporukom Ministarstva poljoprivrede u svom programu ima poseban preparat koji svojom biološkom efikasnošću predstavlja značajan vid borbe kako bi se sprečila bolest kvrgave kože.

Bombex Omega Plus kao prevencija kod bolesti kvrgave kožePreparat BOBMEX OMEGA PLUS renomiranog austrijskog proizvođača GAT Microincapsulation je moćan alat u borbi protiv insekata prenosioca ove zarazne bolesti. Kombinacijom dve aktivne supstance (abamektin i permetrin) BOMBEX OMEGA PLUS je rešenje koje na optimalan način kombinuje biološku efikasnost i smanjenu toksičnost za goveda. Specifičnom forumlacijom (mikroinkapsulirana suspenzija) preparat omogućava produžen period zaštite, jer mikrokapsule polako otpuštaju aktivne supstance. Primenom od samo 50 ml na 10 litara vode, preparat je i veoma isplativ u situaciji kada je potrebno istretirati velike površine na velikom broju farmi.

Prema direktivi Ministarstva poljoprivrede tretiranje će vršiti nadležne veterinarske stanice koje su dužne da poštuju dogovor sa nadležnim veterinarskim inspekcijama koje će im davati instrukcije.