Novi proizvodi u našem programu

BRODISAN prah i Brodisan BLUE prah su novi proizvodi na našem tržištu. Formulisani su za laku, jednostavnu i brzu pripremu mamaca za suzbijanje glodara. 

Kombinacijom aktivnih supstanci kod ova dva proizvoda, moguće je rešiti sve probleme sa glodarima na vrlo fleksibilan i efektan način.

BRODISAN prah i Brodisan BLUE prah su koncentrati - smeše, za profesionalnu upotrebu, koji se koriste za pripremu mamaca za suzbijanje glodara (pacova i miševa) u domaćinstvu, javnim objektima, industrijskim objektima, na farmama i na poljima.