novi termini obuka

Obaveštavamo vas da će se 30.01.2020. i 08.03.2020. godine održati ispit za obnovu licence za savetnika za hemikalije sa početkom od 10:00 h. Takođe, u periodu 03.02.-07.02.2020. godine, održaće se i redovna obuka za savetnika za hemikalije. Tokom februara će se organizovati i radionica za integralni registar hemikalija i biocidnih proizvoda. 

Sve obuke će se održati u prostorijama Ekosan Edukativnog centra, u ul. Batajnički drum 13. deo br. 7