Novi Brodisani

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da smo našu paletu rodenticida proširili sa preparatima koji su na bazi bromadiolona i brodifakuma u koncetraciji od 0,0025%. U skladu sa domaćim propisma iz oblasti hemikalija i biocidnih proizvoda, a koji su usklađeni sa regulativom EU, proizvodi su namenjeni za opštu i profesionalnu upotrebu:

  1. BRODISAN MM-25
  2. BRODISAN BLUE MM-25
  3. BRODISAN PE-25
  4. BRODISAN BLUE PE-25
  5. BRODISAN PF-25
  6. BRODISAN BLUE PF-25
  7. BRODISAN A-25