Sertifikat o akreditaciji

Zavod za DDD "EKO-SAN" koji je registrovan kao zdravstvena ustanova i čiji je 100% vlasnik preduzeće EKOSAN d.o.o., dana 05. maja 2015. godine je dobio sertifikat o akreditaciji broj A-176-08/15.

Republička agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova (www.azus.gov.rs) je nakon detaljnog ocenjivanja procesa rada Zavoda, donela Rešenje o izdavanju sertifikata o akreditaciji u trajanju od 7 godina

Procesom dobijanja akreditacije od strane Republičke agencije, Zavod za DDD "EKO-SAN" je potvrdio svoju lidersku poziciju na tržištu Srbije, jer je prvi zavod za DDD u privatnom vlasništvu, koji je akreditovan.

Zavod za DDD "EKO-SAN" je prvi zavod za DDD u privatnom vlasništvu koji je akreditovan od strane Republičke agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova

U sledećih 7 godina poslovanje i interni procesi Zavoda za DDD "EKO-SAN" će biti redovno kontrolisani od strane stručnjaka iz Republičke agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova, kako bi se osiguralo da su svi procesi unutar Zavoda usklađeni sa zakonom i da se poštuju pravila struke.